TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

Veřejnost

Tisk

Nadnárodní on-line kurz zaměřený na vzdělávání odborníků zabývajících se onemocněním nohou (protetiků, ortotiků a ortopedů)

Onemocnění nohou je závažným sociálním problémem evropské populace, které postihuje vysoké procento lidí mezi 40 a 70 lety. Z těchto problémů je 35% natolik závažných, že je pro pacienta nutné vyhledat lékařskou péči. (EUROSHOE projektu Gird-CT-200-00343).

Většina z 25.000 specializovaných zdravotnických zařízení v Evropě jsou ortopedické malé a střední firmy. Je důležité, aby firmy zlepšovaly dovednosti a znalosti svých zaměstnanců vzhledem ke stále rostoucí poptávce a požadavkům nových zákazníků.

Nicméně vzdělávací činnost a odborná příprava v oboru ortotiky a protetiky je velmi komplikovaná, a proto i zařazení specializovaných pracovníků do pracovního procesu je velmi složité.

Schopnosti a dovednosti získané ve vzdělávacích programech v ortopedické oblasti se liší u jednotlivých ortopedických či podologických odborníků v závislosti na evropské zemi. Nejvýznamnější rozdíly se objevují u severních, jižních a východních evropských regionů. Často je překážkou pro mnoho odborníků a studentů, že školení probíhá v cizím jazyce. Dalším charakteristickým rysem této oblasti je špatná komunikace mezi jednotlivými členy multidisciplinárního týmu, z důvodu odlišných znalostí či dovedností.

Hlavním cílem projektu "TrainOrthot" je vytvořit a ověřit nadnárodní e-learningový vzdělávací portál, zaměřený na vzdělávací potřeby ortopedické nebo protetické odborné veřejnosti v různých evropských zemích. Úpravou a přenosem výsledků tento projekt navázal na předchozí výzkum "INNOFOOT" (Inovační léčebné poruchy nohou SB-CT-2006 - 030468). U projektu INNOFOOT byly vytvořeny školící materiály s obecnými osnovami, které akceptovaly vlastní profesní profil každé země.

V rámci projektu "TrainOrthot" budou vytvořeny čtyři kurzy zaměřené na ortopedické a protetické pracovníky, které budou přizpůsobené pro podmínky daných států Slovenska, Česka, Španělska a Anglie. Cílem projektu je usnadnit přístup k celoživotnímu vzdělávání. Lektory jednotlivých kurzů budou výzkumní pracovníci ze zúčastněných vědecko-výzkumných center. Úkolem lektorů bude seznámit studenty a uživatele zainteresovaných firem (zejména malých a středních podniků) s novými technologiemi a inovačními materiály.