TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot; vývoj e-learningové platformy

Tisk

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot Leonardo ("nadnárodní on-line kurz, poskytující konkrétní odborné vzdělávání lidem profesně se zabývajícím léčbou patologií nohou") se konalo v květnu 2013 na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Tento projekt je zaměřen na rozvoj nadnárodního on-line kurzu, který je určen pro specialisty a studenty v oboru ortotiky a protetiky z různých zemí Evropy.

Hlavním úkolem tohoto projektu je zmenšit rozdíly mezi odborníky v oblasti ortopedického, ortotického a protetického oboru v zemích Evropy pomocí vzdělávacího programu. Tento program je určen ke zvýšení kompetencí a dovedností jednotlivých specialistů. Dále poskytuje zájemcům vzdělávací základ a odbornou přípravu, která jim pomůže přizpůsobit se měnícímu trhu a požadavkům zákazníka.

Projekt Trainorthot staví na výsledcích výzkumu a vývoje předchozího projektu INNOFOOT (Inovační léčebné poruchy nohou COLL-CT-2006-030468). V rámci projektu INNOFOOT byly vytvořeny obecné školící materiály, které nebyly přizpůsobené profesním profilům jednotlivých zemí. K vytvoření těchto výukových materiálů byla mimo jiné využita sbírka knih „Orthopedische Schoentechniek“, která byla vydána Nizozemským ortopedickým sdružením NVOS, a v rámci projektu Trainorthot je možné využívat tyto materiály pro výukové účely.

Během prvního roku (prosinec 2011 – listopad 2012) národní a mezinárodní profesní asociace a vzdělávací instituce zapojené do projektu pracovali na identifikaci vzdělávacích potřeb v různých zemích zapojených do projektu (Česká republika, Slovensko, Velká Británie a Španělsko) a přizpůsobení obsahu kurzu těmto potřebám. Setkání ve Zlíně umožnilo partnerům shrnout a zhodnotit pokrok dosažený během předešlých pěti měsíců realizace projektu. Během tohoto období (leden-květen 2013), se partneři věnovali překladu originální anglické verze vzdělávacích materiálů do tří jiných jazyků (španělština, čeština a slovenština), tvorbě struktury on-line platformy a přípravě vzdělávacích materiálů a jejich obsahu – to vše by mělo být dokončeno do konce června 2013.

Třetí zasedání konsorcia bylo cennou příležitostí k setkání, k výměně informací a posouzení pokroku prací na projektu, k projednaní stávajícího stavu, vyjasnění některých otázek a dohodnutí se na dalším postupu.

V nadcházejících měsících se řešitelé projektu zaměří na dokončení on-line platformy. Poté bude realizováno pilotní testování a validace kurzů samostatně v České republice, na Slovensku, ve Španělsku a ve Velké Británii. Pilotní kurz bude trvat sedm týdnů (od konce září do začátku listopadu 2013).

E-learningový kurz má následující strukturu:

Module 1: Úvod do problematiky vyšetření lidského těla

Module 2: Patologické stavy nohou

Module 3: Zaznamenání tvaru a velikosti nohy

Module 4: Návrh obuvi

Module 5: Kopyta

Module 6: Úvod do problematiky výroby obuvi

Module 7: Úpravy obuvi a stélek

Pokud budete mít zájem účastnit se pilotního testování, prosím, neváhejte a obraťte se na svého místního řešitele za účelem získání bližších informací k pilotnímu testování (dostupnost a podmínky). Prosím, použijte PILOT TRAINORTHOT jako předmět e-mailu.

Kontaktní osoby jednotlivých řešitelských týmů:

Česká republika: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Slovensko: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Španělsko: i Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Velká Británie: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Trainorthot je dvouletý projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání. Koordinátorem projektu je APTO (Asociace pracovníků technické ortopedie na Slovensku), a podílí se na něm další čtyřmi partneři: ISPO (Mezinárodní společnost pro protetiku a ortotiku), UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), IBV (Institut biomechaniky ve Valencie) a UOS (Univerzita v Salfordu).

„Za obsah této publikace ručí vydavatelé. Evropská komise není odpovědná za použití informací.“