TRAINORTHOT

TRAINORTHOT

Trainorthot Project konsorcium uspořádalo setkání k přezkoumání výsledků za první rok

Tisk

Druhé setkání Trainorthot Leonardo Project (Trainorthot Leonardo Project je nadnárodní on-line kurz, který se zabývá poskytováním odborného vzdělávání odborníkům zabývajícím se onemocnění nohou) se konalo ve Valencii v zařízeních IBV (Institut biomechaniky ve Valencii) 16. ledna 2013.

Tento projekt je zaměřen na rozvoj nadnárodního on-line kurzu, který je určen pro specialisty a studenty v oboru ortotiky a protetiky z různých zemí Evropy.

Hlavním úkolem tohoto projektu je zmenšit rozdíly mezi odborníky v oblasti ortopedického, ortotického

a protetického oboru v zemích Evropy pomocí vzdělávacího programu. Tento program je určen ke zvýšení kompetencí a dovedností jednotlivých specialistů. Dále poskytuje specialistům vzdělávací základ a odbornou přípravu, která jim pomůže přizpůsobit se měnícímu trhu a požadavkům zákazníka.

TrainOrthot staví na výsledcích výzkumu a vývoje v předchozím projektu INNOFOOT (Inovační léčebné poruchy nohou COLL-CT-2006-030468). U projektu INNOFOOT byly vytvořeny školící materiály s obecnými osnovami, které akceptovaly vlastní profesní profil jednotlivých zemí. K vytvoření výukových materiálů byla použita sbírka knih (‘Orthopedische Schoentechniek’), která byla vydána Ortopedickým nizozemským sdružením NVOS, TrainOrthot má povolení využívat tyto materiály pro výcvikové účely.

Cílem tohoto setkání bylo shrnout a zhodnotit výsledky realizace prvního roku projektu (v období do 31. listopadu 2012). Během prvního roku partneři projektu definovali své potřeby a rozvinuli obsah kurzu. Byla vytvořena analýza potřeb jednotlivých zemí zapojených do projektu (Česká republika, Slovensko, Velká Británie a Španělsko). Dále byla zkoumána specializovaná pracoviště pod záštitou Mezinárodního profesního sdružení ISPO a vzdělávací instituce. Důvodem bylo přizpůsobit a zajistit kvalitní program vzdělávání k rozvinutí profesních potřeb studentů a jednotlivých specialistů. Pomocí těchto analýz byl definován obsah e-learningového programu:

Module 1: Úvod do problematiky zkoumání lidského těla

Module 2: Patologické stavy nohou

Module 3: Zaznamenávání tvaru nohy a její velikosti

Module 4: Návrh obuvi

Module 5: Kopyta

Module 6: Úvod do problematiky výroby obuvi

Module 7: Úpravy obuvi a stélek

Druhé konsorcium bylo cenným setkáním. Byly zde probrány zprávy a recenze projektu, objasněny otevřené otázky a dále zde byly sjednoceny a odsouhlaseny další kroky do budoucna.

V následujících měsících bude hlavním úkolem překlad školících materiálů v daném jazyce. Tyto materiály budou postupně ukládány na webovou stránku k další realizaci. Poté začne v září pilotní testování a ověřování kurzů v České republice, na Slovensku, ve Španělsku a ve Velké Británii.